Hem

Styrelse 2023 NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik:

Annika Altnäs, ordförande 

Louise Djefner, revisor (Djefner Consult)

Ellen Friberg, revisorsuppleant (VisionL Kvalitetspartner)

Maja Dahlin, kassör  (Dahlin AB)

Britta Andersson, ledamot (St.Anna Bed & Boat)

Bengt Jacobsson, ledamot (Optify Consulting AB)

Lina Kemle, ledamot (Företagarna)

Anders Eksmo, ledamot (Söderköpings Kommun)

Nelly Hoffrén, ledamot (Swedbank)

Ann-Louise Kroon, ledamot (CoOperate Coffice)

Caroline Bragner, ledamot (Handelsbanken)

Midas Verheijden, ledamot (Håll Bar & Kök)

Anton Lundström, ledamot (A100)

Håkan Eriksson, ledamot (Valdemarsviks Sparbank)

Sarah Åkerblom  adjungerad (Valdemarsviks kommun)

Björn Ekengren, adjungerad (Söderköpings Kommun)

Åke Rolf, verksamhetsledare adjungerad

Sidan uppdaterades 2023-11-28