Hem

Rådgivare och bollplank och till chefer och ledning

Rollen som chef eller egen företagare kan ibland vara utsatt. Hanna har själv den erfarenheten och har därför startat företaget ”Instant Advisor”. Affärsidén är att stötta chefer och ledare som vill ha ett externt bollplank eller rådgivare, någon som kan vara katalysator och bidra med erfarenhet.

”Jag vänder mig främst till företagare och ledningsgrupper som står inför eller vill åstadkomma en förändring. Min uppgift är att tillföra energi, bolla tankar och idéer och guida dem mot att se lösningar och nya vägar framåt.”

Hanna tar även uppdrag där hon arbetar med ledningsgrupper. Rollen där är att agera facilitator under ett möte eller en workshop. ”En bra utgångspunkt är att bara sätta ett tema för dagen och så leder jag gruppen genom olika övningar. Vi är ju vana vid att sätta mål och utvärdera vår insats vid dagens slut. Det sättet vill jag utmana. Min ingång är istället att försöka se förbi det, att öppna upp för vilka lösningar som dyker upp om vi inte redan innan har bestämt oss för var vi ska hamna, alltså fokus på prestigelös kreativitet”

Bakgrund

Hanna har under många år arbetat som chef och ledare inom såväl små entreprenörsföretag som en stor global koncern. Som anställd var Hannas huvudsakliga fokus att leda operativt arbete kopplat till service. ”Jag brukar säga att jag är bra på folk och flöde. Och det är framförallt det som gjorde att jag valde att starta mitt företag” säger Hanna. ” ”Jag tror på att hitta sin försörjning där det går lätt, i det man är bra på. Att vara där det är ”effortless” är något jag ofta pratar med mina klienter om. På så sätt får man sin energi att räcka till för både familj och arbete” säger Hanna

Affärsidén är att, utöver rollen som rådgivare, vara tillgänglig på det sätt som klienten önskar. ”När jag själv hade rollen som VD och behövde ett bollplank upplevde jag att det tog mycket tid att ta mig till och från min coach. Därför bygger min affärsidé på att det är jag som kommer till klienten. Vissa vill ta en walk-and-talk runt kvarteret, andra ses helst på café och somliga vill ha telefonavstämningar i bilen på väg hem”.

Hur hittade du oss?                                                                                                                                 Jag fick rekommendationen av en företagare i Sollentuna att kontakta NFC.

Vad hade du för behov av hjälp när du kontaktade Nyföretagarcentrum?                          Jag hade jobbat lite med min affärsplan och hade även gjort en budget. Det jag behövde just då var att få en second opinion på mitt underlag och input kring eventuella kompletteringar.

Vad har du fått för stöd av Nyföretagarcentrum?                                                                         Jag har gått några öppna utbildningar som NFC har arrangerat lokalt. bl.a. en om bokföring och redovisning och en med fokus på vikten av att nyttja LinkedIn som säljkanal.
Dessutom har jag den stora förmånen att få delta i Nyföretagarcentrums Mentorsprogram under året. För mig är det inspirerande att få träffa andra som har tagit steget och vågat starta sin egen verksamhet. Även om vi alla är i olika branscher finns det många likheter i utmaningarna vi möter. Och jag upplever att alla deltagare är väldigt generösa och gärna vill dela med sig av kontakter och andra inspel. Jag uppskattar den lokala förankringen och att få möjligheten att ta del av mín mentors erfarenhet av att driva företag.

Är det viktigt med ett lokalt Nyföretagarcentrum i Sollentuna?                                         Jag tycker absolut att det är viktigt med ett lokalt förankrat nätverk för företagare i kommunen! Inte minst för att vara en samlad röst mot de lokala politikerna med syfte att lyfta näringslivsfrågor på lokal nivå.

Saknar du något i Nyföretagarcentrums utbud, och i så fall vad?                                         Ett tema på ett frukost- eller lunchmöte kan vara att dela misslyckanden och motgångar. Och vilken kreativitet som föddes ur det motståndet. Vi blir ofta matade med framgångssagor och goda exempel, men för de flesta entreprenörer har dessa föregåtts av många tankar och idéer som aldrig blev något.

Företagsnamn: Instant Advisor

Startår: 2016
Kontakt: hanna@instantadvisor.se – Web: www.instantadvisor.se

Sidan uppdaterades 2020-03-23

Våra samarbetspartners