Hem

Historik/bakgrund

Initiativet till verksamheten kom från dåvarande Volvochefen P G Gyllenhammar och andra högt uppsatta näringslivsrepresentanter, med tankar och idéer från Aspen Institute. Starten skedde genom samverkan mellan näringslivet och kommunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska Jobs and Society.

– 1985 startade det första NyföretagarCentrum i Sverige i Kallinge i Blekinge, delvis efter en engelsk förebild där man startade så kallade Enterprise Agencies för att motverka effekter av industrinedläggning och för att stimulera ekonomisk utveckling.

– 1989 hade antalet NyföretagarCentrum växt till 18, som stöddes av cirka 400 olika lokala sponsorer. Rådgivningarna på dessa NyföretagarCentrum ledde till start av ett tusental nya företag i landet.

– På 10 år ökade antalet NyföretagarCentrum till cirka 80, vars rådgivning täckte närmare 100 kommuner. Idag har vi cirka 90 NyföretagarCentrum som täcker fler än 180 kommuner med rådgivningen. Vi är med och bidrar till 5 000-10 000 nya företag varje år och de företagen har en unikt låg konkursandel. Antalet samarbetspartners runtom i landet uppgår till sammanlagt 2 300.

Idag är den svenska NyföretagarCentrum-modellen förebild för en rad länder i Europa. NyföretagarCentrum Sverige har en aktiv roll i ett europeiskt samarbete inom CSR Europe (Corporate Social Responsibility Europe, en frivillig sammanslutning av stora företag) för att främja entreprenörskap och nya livskraftiga företag.

Sidan uppdaterades 2019-09-17

Våra samarbetspartners