Hem

NyföretagarCentrum står för kvalitet

Stiftelsen Svenska Jobs and Society / NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisation för landets många NyföretagarCentrum och landets främsta organisation vad gäller nyföretagande. Genom verksamheten främjas entreprenörskap och start av nya livskraftiga företag i Sverige. Varumärket NyföretagarCentrum står för kvalitet.

För att säkra fortsatt hög kvalitet i verksamheten finns ett Kvalitetsråd, som fungerar som ”kvalitetsrevisorer” och som stöd för NyföretagarCentrums rådgivare.

Genom Diplomering av rådgivare och Certifiering av varje NyföretagarCentrum säkras kvaliteten i verksamheten. Detta stärker vårt varumärke och skapar förtroende hos våra samarbetspartners. Som ägare till varumärket beslutar NyföretagarCentrum Sverige om ett lokalt NyföretagarCentrum har rätt att använda varumärket.
Klicka här för att läsa mer om Kvalitetsrådets ledamöter och vem som är kontaktperson för just dig och ditt NyföretagarCentrum.

Här kan du läsa mer om vad vår Certifiering och Diplomering innebär!

Vill du veta mer om Kvalitetsrådets arbete, kontakta Josefin Hildinge på NyföretagarCentrum Sverige
josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2019-09-17

Våra samarbetspartners