Hem

Kvalitetsrådet

För att ytterligare stärka NyföretagarCentrum Sveriges kvalitetsarbete bildades hösten 2006 ett Kvalitetsråd, som fungerar som ”kvalitetsrevisorer” och som stöd för NyföretagarCentrums rådgivare. Det är en grupp erfarna rådgivare förstärkt med NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli.

 

NyföretagarCentrum Sveriges Kvalitetsråd har följande medlemmar:

 

1
ASTRID SAHLÉN
KVALITETSEXAMINATOR
Tel: 070-571 51 47
Skicka e-post

Kvalitetsansvarig för NyföretagarCentrum i Stockholms län
Jag är tidigare rådgivare på NyföretagarCentrum Finspång och har varit med i Kvalitetsrådet sedan starten. Tillsammans med NyföretagarCentrum Sveriges ordförande har jag uppdraget att vara examinator. År 1989 startade jag företag som arbetar med individ-, ledarskaps- och organisationsutveckling. Jag har haft förtroendeuppdrag inom Företagarna på lokal, distrikts- och central nivå. I botten är jag personalsocionom och har kompletterat med företagarexamen och psykologi.


 

2
BRITT-MARIE HAGLUND
Tel: 070-766 16 70
Skicka e-post

Kvalitetsansvarig för NyföretagarCentrum i Västra Götaland, Hallands och Värmlands län
Jag är ledamot av Kvalitetsrådet sedan 2010. Mellan 2000 och 2010 arbetade jag som verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum Väst som omfattar 14 kommuner i delregionen Fyrbodal i Västra Götaland. Dessförinnan har jag arbetat på bank i många år och varit bankchef i 20 år. Jag har varit ledamot och ordförande i olika styrelser. Min utbildningsbakgrund är civilekonom. Jag arbetar idag med Fastighetsförvaltning i eget företag och har flera styrelseuppdrag.


 

3
INGER ALVINGER
Tel: 070-525 70 18
Skicka e-post

Kvalitetsansvarig för NyföretagarCentrum i Södermanlands, Östergötlands, Örebros, Västmanlands och Jönköpings län
Jag är ledamot av Kvalitetsrådet sedan 2010. Dessutom är jag adjungerad i NyföretagarCentrum Sveriges styrelse. Mellan 2002 och 2010 var jag rådgivare och verksamhetsansvarig vid NyföretagarCentrum i Sollentuna. Jag har lång erfarenhet av ledarskap, kreditbedömning och utbildning inom bankväsendet. Sedan 2006 har jag som politiskt aktiv bland annat varit ordförande i kommunfullmäktige i Trosa Kommun.


 

5
INGELA LINDEFELT
Tel: 0705-18 26 09
Skicka e-post

Kvalitetsansvarig för NyföretagarCentrum i Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län
Jag blev ledamot av Kvalitetsrådet 2014 och är även adjungerad i NyföretagarCentrum Sveriges styrelse. Jag har varit verksam på NyföretagarCentrum Motala Vadstena sedan starten 1996 antingen i styrelsen, som verksamhetsansvarig eller som rådgivare. Jag är företagare med inriktning affärsutveckling. jag har tidigare varit näringslivschef i Motala kommun och arbetsförmedlingschef i flera kommuner. Genom min ekonomiutbildning från Lunds Universitet är jag specialiserad på såväl marknadsföring som redovisning och budgetering.LARS G CARLSSON
Tel: 070 67 55 00
Skicka e-post

Kvalitetsansvarig för NyföretagarCentrum i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbottens län.
Jag är ledamot av Kvalitetsrådet sedan 2015. Mellan 2006 och 2015 var jag verksamhetsansvarig rådgivare vid NyföretagarCentrum Skellefteå.

Jag har varit VD för små och medelstora företag i drygt 30 år, varav 15 år inom Volvos återförsäljarnät. Före det var jag ekonomichef samt under ett år regionchef på Saab Automobil. Åren 1980-1988 var jag VD för företagshälsovårdscentralen Servicehälsan i Sundsvall AB. De senaste 15 åren har jag varit ledamot och ordförande i olika styrelser både små och medelstora företag. Under 2015 har jag även varit styrelseledamot i NyföretagarCentrum Nord.


Vill du veta mer om Kvalitetsrådets arbete, kontakta Josefin Hildinge på NyföretagarCentrum Sverige
josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se

Sidan uppdaterades 2019-09-17

Våra samarbetspartners