Hem

Kvartal 1 +2: Januari till och med juni 2023

Nedan kan du kolla statistik från NyföretagarCentrum Västmanland som gäller perioden januari till och med juni 2023. Statistiken visar de viktigaste siffrorna för hela Västmanland. I grafiken finns även siffror från 2022 och 2021 för att kunna göra en jämförelse.

Hur ser utvecklingen ut?

Antalet rådgivningar i länet ligger på samma nivå: 294 i 2023 och 299 året innan. Beviset att intresset i att starta-eget är fortfarande stort. 
Positivt är att andelen kvinnor i rådgivningen i länet ligger på en hög nivå, 56% (55% år 2022) och därmed högre än genomsnitt i Sverige.
Andelen rådgivningar till kunder med en utländsk bakgrund ligger på samma nivå de senaste två åren, genomsnitt 34%.

Nyföretagarbarometer

När det gäller antal nystartade företag konstaterar vi att bilden i många kommuner och Västmanland ser likadan ut som i hela Sverige: en stor dykning av antal nystartade företag under det första halva året. Dock bra att konstatera att trenden i Västmanland går uppåt sedan april 2023, se grafiken nedan, och att juni var en bra månad med + 46,9% mer nystartade företag jämfört med året innan (bilaga Nyföretagarbarometer). Att inte lika många startar eget som tidigare beror fortfarande på inflationen, stigande räntor, kriget, ökade livsmedel- och bränslepriser som tillsammans leder till en ökad osäkerhet. Detta leder i sin tur till färre nystartade företag, man väljer den relativa tryggheten av en anställning och att inte chansa med privata pengar. 

Bilden nedan visar Nyföretagarbarometern från januari till och med juni 2023.

Branschfördelning i rådgivning

Hur ser branschfördelningen ut i Västmanland under perioden januari till och med juni?
Året 2023 tillkommer två branscher i Topp 5: E-handel (näthandel, dropshipping) och Konsult och försvinner Restaurang/café och Detalj-/dagligvaruhandel.

Källa: NyföretagarCentrum Sverige, uppgifter som kunden skriver in vid första bokningen.

Aktiviteter

Under de senaste månader har vi genomfört många aktiviteter, här följer ett axplock.
Under april och maj månader 4 Nystartscaféer i Västerås (2), Köping och Sala i samarbete med våra offentliga och privata samarbetspartners.
6 presentationer till cirka 50 rådgivare hos 5 olika banker i länet om NyföretagarCentrum och vårt samarbete. 
Ett flertal workshops/presentationer på (hög)skolor och yrkesutbildningar. Nyhetsbrev Nr. 2 skickades. Ett första möte med Regionen kring projektfinansiering 2024 – 2026.
Vi trappade upp kommunikationen i våra sociale medier Facebook, Instagram och Linked-In.

Efter sommaren fortsätter vi med Nystartcaféer för de som vill starta eget. Första Nystartscafé i Västerås tisdag 19 september.
Vi kommer även att introducera Tematräffar kring ämnen så som Ekonomi, budget & bokföring, Marknadsföring & försäljning, Avtal & villkor, Sociala medier och Patent & varumärke. Tematräffar sker i co-produktion med er, våra samarbetspartners. Första träffen på slut av september/början oktober.
Den 11:e september blir det Uppstart Mentorprogram 2023–2024.

Siffrorna och information kan vara anledning till att du har frågor. Tveka inte att kontakta Verksamhetsledare Marnix Bijl om du vill testa en idé eller vil

Sidan uppdaterades 2023-07-19

Våra samarbetspartners