Hem

Årets Nyföretagare 2007

Namn: Rickard Carlsson

Företag: Opti Sverige AB

Motivering: Opti Sverige AB har en mycket stor utvecklingspotential och att företaget har visat prov på mycket god förmåga att klara såväl utveckling av prototyp som förankring av affärsidén i bank och på Almi samt marknadsföring av produkten inom flera strategiska marknadssegment.


Sidan uppdaterades 2021-02-25