Hem

Årets Nyföretagare 2014

Namn: Banaz Hamdi

Företag: Livskvalité 1 AB

Motivering: Banaz Hamdi har med stor målmedvetenhet och envishet lyckats utbilda sig, etablera myndighetskontakter och blivit godkänd i anbudsförfarande. Tack vare ett genuint socialt engagemang och serviceanda med individen i fokus sprids en positiv bild av företaget och nya kunder kommer till. Detta har i sin tur lett till att personer med utländsk härkomst kunnat erbjudas anställning i företaget.


Årets Nominerade 2014

Klicka på ovan bilder för att komma till respektive webbplats


Sidan uppdaterades 2021-03-11