Hem

LÄR DIG MER OM FÖRETAGANDE

Vår populära och kostnadsfria starta-eget-kurs Steget till Eget innefattar sex steg och vi rekommenderar att du går på samtliga då detta kommer att ge dig mycket av den information som vi på NyföretagarCentrum vet att du som ny företagare har nytta av att känna till i din företagarroll. Dessutom har du naturligtvis möjlighet att ställa frågor och du kan även utöka ditt nätverk!

Förutom en rådgivare från NyföretagarCentrum träffar du en eller flera av våra samarbetspartners som håller i föredraget för kvällen. Under kvällen har du möjlighet att ställa frågor och dessutom får du en utmärkt möjlighet att utöka ditt nätverk!

Träffarna arrangeras löpande och du hittar datum, tid och plats i vårt kalendarium här på hemsidan.

Vi bjuder på fika!

Välkommen!

boka_radgivningboka_kod


StegetTillEget-1

TEMA: Bank, finansiering, försäkringar.

På vår nätverksträff Stegen till Eget 1 träffar du NyföretagarCentrum som berättar mer om sin verksamhet och vilket stöd du kan få av dem. Vi går också igenom affärsplanen – ett av de viktiga dokument som du som nyföretagare bör arbeta igenom inför din företagsstart.

Du får också information om vad du behöver tänka på när du blir företagskund i banken. Vidare tar vi upp frågan kring hur man kan finansiera sin uppstart. Du får även information om försäkringar och vad du behöver tänka på kring detta när du blir egen företagare.

 • Vad behöver jag tänka på när jag blir företagskund hos banken?
 • Vad kan banken hjälpa mig med?
 • Hur kan jag finansiera min uppstart?
 • Varför företagsförsäkring? 
 • Vilket ansvar har jag som arbetsgivare? 
 • Trygghet och sparande för dig som företagare.
 • Lämpligt försäkringsskydd för dig, dina anställda och ditt företag.

Du får också information om näringslivsfrågor i de kommuner som ingår i vårt verksamhetsområde.


StegetTillEget-2

TEMA: Ekonomi – Lär dig förstå dina siffror.

Som företagare måste du ha kunskap om och koll på ditt företags ekonomi. På seminariet får du mer information och kunskap inom detta område och vi går igenom grundläggande ekonomi för företagare, du lär dig förstå resultat och balans och får inblick i hur du ska sköta din bokföring.


StegetTillEget-3

TEMA: Juridik – Att undvika de juridiska fallgroparna när man blir företagare

Bolagsform, styrelseprotokoll, aktiebrev, bolagsstämma, aktieägaravtal, kundavtal, leverantörsavtal, standardavtal, allmänna villkor, hyresavtal, försäkringar, affärsmodeller, anställningsformer, anställningsavtal, sekretessavtal… 

Tycker du som företagare att det är mycket att hålla koll på?

Steget till Eget 3 går vi igenom de vanligaste frågorna och situationerna du som företagare ställs inför och behöver ha koll på när det gäller juridik. Detta för att du ska kunna undvika de juridiska fallgroparna när du blir företagare.

Du får också en förståelse för att när juridiken tillämpas på rätt sätt är den ett verktyg som skapar goda förutsättningar för företagets lönsamma tillväxt.


StegetTillEget-4

TEMA: Marknadsföring & Sälj

Steget till Eget 4 är temat marknadsföring – vilket ju bl a innefattar hur din logo och din grafiska profil ser ut till vilka budskap du väljer att använda dig av för att nå ut till dina målgrupper och de behov de har. Allt för att få fler kunder och nya affärer. Under kvällen går vi bl a igenom nedan och visar på exempel:

 • Vad är marknadsföring, vad står mitt företag för och hur jag bygger mitt varumärke.
 • Logotyp och grafisk profil.
 • Min målgrupp och hur når jag dem.
 • Media och kanalval – var ska jag synas?
 • Inspiration, kunskap och tips kring tryck och hur ditt varumärke kan använda sig av profilprodukter på bästa sätt.

TEMA: Funktionell IT, kassalösningar är temat för Steget till Eget 5.

Under kvällen får du grundläggande information och kunskap inom ett antal utvalda områden bl a:

 • Utrustning, mjukvara, abonnemang, tjänster och hur du skaffar dessa på ett förmånligt sätt.
 • Finns det gratisvarianter som fungerar lika bra som köpta lösningar?
 • Säkerhet och eSkydd.
 • Internetmarknadsföring, hemsida, sociala medier.
 • Olika kassalösningar och inlösenavtal.
 • Koppling mellan kassasystem och bokföringssystem.
 • Val av skrivare – drift- och tonerkostnad.

TEMA: Hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Att tänka hållbarhet redan från start gör att ditt företag bl a blir en attraktiv leverantör och arbetsgivare. Det leder också till en smartare resursanvändning. Men hur gör man?

Steget till Eget 6 får du ökad kunskap inom detta område och också tips och råd om hur du kan tänka avseende hållbarhet inför din företagsstart och under ditt företags första tid.

Sidan uppdaterades 2024-02-16