Hem

Styrelse

Stiftelsen NyföretagarCentrum Växjö är en ideell stiftelse, som finansieras av partnerskap mellan privata företag och respektive kommun som man är verksam inom. Stiftelsens styrelse består av representanter från det lokala näringslivet. Det är styrelsen som beslutar om inriktning och verksamhet och tillsätter en verksamhetsledare som ansvarar för den dagliga driften.

Styrelse för verksamhetsåret 2019

  • Ordförande: Hans Svegmar, 0708-111 670
  • Vice ordförande: Jimmi Olsson, Granflo Bygg AB

Ledamöter

  • Linda Ellingsen, Addli AB
  • Petra Andersson, Linnéuniversitetet
  • Boo Gunnarson, Visma Spcs AB
  • Catharina Värendh Boson
  • Christoffer Lewinowitz, jurist

Valberedning

Lars Engström, Tönnervik Horwath Revision AB
e-post: lars.engstrom@crowehorwath.se 
mobil: 0705-48 10 30

Jim Norlander
e-post: jim.norlander@gmail.com
mobil: 0708-70 35 71

Sidan uppdaterades 2019-05-09

Våra partners