Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag, kommunerna vi är verksamma inom samt Region Kronoberg. Vi finns i Växjö, Alvesta och Uppvidinge. Det är detta nätverk av företag och organisationer, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det för både orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2015-2017 har vi hjälpt 271 företag att starta i Kronobergs län.
  • Dessa skapar ca 200 nya jobb (utöver den person som startat) på orten – varje år.
  • Företagen bidrar med drygt 4 miljoner kr i skatteintäkter till kommunen – varje år (samhällets besparing för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning är inte medräknat).
  • Hälften av våra nyföretagare är kvinnor och en tredjedel kommer från något annat land än Sverige.

Nyttan med verksamheten i termer av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra samarbetspartner är det också  en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Du kan klicka på respektive partner för att komma till deras hemsida.

Våra samarbetspartners är:

                                                                                                        

Sidan uppdaterades 2018-06-01

Våra partners