Hem

Årets Nyföretagare
Vetlanda NyföretagarCentrum har sedan 2001 varje år utsett ”Årets Nyföretagare”.

Kriterierna för valet av Årets Nyföretagare är:

  • Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar.
  • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper.
  • Företagaren har i samverkan med NyföretagarCentrum arbetat fram en genomarbetad affärsplan.
  • Verksamheten ska ha genererat tillfredsställande ekonomiskt resultat.

Följande har utsetts till Årets Nyföretagare:

2017: Diaa´s Hemlagad Mat

Diaa Haji Mahmoud
Ordförande Ronny Söderlund, företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg

Motivering:
Med ett genuint intresse och yrkesskicklighet har Diaa´s Hemlagad Mat bidragit till ett framgångsrikt företag,
som har slagit sig fram i en bransch som är mycket konkurrensutsatt.
Genom utländsk touch och med kulinariska smaker har årets nyföretagare etablerat sig på orten. Med framtidstro, personlig service och god renommé fått till sig en trogen och växande kundkrets.
Med sin drivkraft och lyhördhet har företaget goda förutsättningar att växa in i framtiden.

2016: Räven & Osten
Matilda Johansson Årets Nyföretagare 2016
Matilda Johansson
Ordförande Ronny Söderlund, företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg

Motivering: Genom att ta tillvara traditioner, stor yrkesskicklighet och fingertoppskänsla har Räven & Osten lyckats bygga upp ett nytt och framgångsrikt företag.
Med kunskap, engagemang och stort intresse har ägaren skapat hög kvalité i hantverket, där både Carl Jan Granqvist och en jury från delar av Europa, insett dess vinnande koncept.
Med ett lyckat framgångskoncept har företaget stora möjligheter att växa in i framtiden.

2015: IPAR i Sverige AB
Mathias Svensson, Tony Lindén och Ronny Nilsson.
Ordförande Ronny Söderlund, företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg

Motivering: Genom optimism och hårt arbete har IPAR i Sverige AB på kort tid professionellt lyckats bygga upp ett livskraftigt företag. Med ett gott rykte och stort eget nätverk,växer kundkretsen snabbt.
Personligt engagemang och lyhördhet för kundernas behov, att växa med fokus på kvalité, ett betryggande samarbete och att ge mer än förväntat, leder till företagets framgångar.
Delägarna förfogar över en mångårig erfarenhet och kompetens och genom sin företagsfilosofi”kundens framgång är lika viktig som vår” har de lyckats skapa förtroende och har goda förutsättningar att lyckas i framtiden.

2014: XNvillan, Martin Erixon och Patrik Nyhlén
Martin Erixon och Patrik Nyhlén
Ordförande Ronny Söderlund, företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg,

Motivering: XN Villan AB, har genom professionellt arbete, ödmjuk framtoning och starktengagemang där man vågat sticka ut, lyckats bygga upp ett livskraftigt,framgångsrikt företag. Ägarna kompletterar varandra och har samma värderingarsom kunden inom miljö och energi och smak för design. Genom sin lyhördhet förkundernas behov och att ge kunden mer än den förväntar sig har företagetskördat framgångar inom en tuff marknad. Genom noggrann planering,leveranssäkerhet och ekonomisk kontroll har företaget skaffat sig god renommé,som bidrar till förtroende inom ett växande kundsegment, av både stora och småkunder.

2013: Eriksson & Lönn Bygg AB, Stefan Eriksson och Sofie Lönn
Stefan Eriksson och Sofie Lönn
Ordförande Ronny Söderlund  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: Eriksson & Lönn Bygg AB, har genom professionellt arbete, ödmjuk framtoning och starkt engagemang, lyckats bygga upp ett livskraftigt, framgångsrikt företag. Ägarna kompletterar varandra och är måna om sin personal. Genom goda kundrelationer, ärlighet och öppenhet har företaget vuxit fort och har ambitionen att fortsätta att växa. Genom sin företagsfilosofi med nöjda kunder, omtyckta hantverkare, noggrann planering och ekonomisk kontroll har företaget skaffat sig en god renommé, som bidrar till förtroende inom ett växande kundsegment, av både stora och små kunder.

2012: Classics & Sportcarcentre,
Lars Ericsson
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Lars Ericsson, Classics & Sportscarscentre AB, har genom professionellt arbete och genom komplett försäljning och service, lyckats bygga upp ett livskraftigt företag.
Genom sin beslutsamhet har ingen annan i Sverige vuxit så fort inom branschen och därutöver sålt mest av alla återförsäljare i hela världen per capita, som under år 2011.
Genom sin företagsfilosofi med nöjda kunder och nöjda leverantörer, tillgänglighet, ekonomisk kontroll och noggrann planering har företaget skaffat sig en god renommé, som bidrar till förtroende inom Morganfamiljen och rekommendationer från ett växande kundsegment.”

2011:  Vårdcentralen Aroma
Roland Lundgren, Carina Bergström, Eva Karlsson och Marie Rooth
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Företaget Vårdcentralen Aroma har genom sin kompetens, tillgänglighet och breda yrkeserfarenhet skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi med kunden i fokus, innovativt och interaktivt arbetssätt, smidighet, noggrannhet och kvalité har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment.”

2010: Skede byggservice
Mats Abelsson
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Företaget Skede Byggservice har genom sin kompetens och breda yrkeserfarenhet skapat ett nytt och framgångsrikt företag. Genom sin företagsfilosofi av noggrannhet, kvalité och med kunden i fokus, har företaget skaffat sig en god renommé som bidrar till rekommendationer från ett växande kundsegment.”

2009: Framtidshälsan Sverige
Anna-Stina Blomqvist
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Årets Nyföretagare har genom sin kompetens och mångåriga yrkeserfarenhet skapat ett nytt och framgångsrikt företag. I en tuff bransch, som domineras av stora aktörer, har ett nytt enmansföretag vunnit nöjda kunder. Med en kombination av en enkel prismodell och ett gott entreprenörskap är det mobila företaget Framtidshälsan Sverige, små och medelstora företag behjälpliga i det viktiga hälso-, friskvård och arbetsmiljöarbetet.”

2008: Handelskraft i Vetlanda AB
Jonas Ström
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Handelskraft i Vetlanda AB är ett företag inom handelsbranschen, som på uppdrag av Karlsson Varuhus bemannar och driver butiken i Vetlanda på Franchisebasis. Jonas Ström har genom sin medvetna satsning på personalen, sitt ledarskap och kreativitet skapat ett vinnande team. Genom mottot ”kunden ska känna sig nöjd med den service de har fått” har de lyckats att skapa förtroende och ett gott rykte. Detta ger stora förutsättningar för Jonas med personal att lyckas i framtiden.”

2007: Reseaxet i Vetlanda AB
Ola Carlsson
Ordförande Göran Haraldsson  och företagsrådgivare AnnKatrin Karlberg.

Motivering: ”Reseaxet i Vetlanda AB är ett företag där service genomsyrar verksamheten. Företagets framgångsfaktor är ett genuint intresse med kunden i fokus där personliga relationer är viktiga. Ägarens långa erfarenhet inom persontrafik och inom resebranschen, i detta unga företag, skapar förtroende och ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i framtiden.”

2006: Rallarmålarna AB

2005: MarkisCenter i Småland AB (numera JW Nordic AB)

2004: Vetlanda Vägkrog AB

2003: El & Projektering AB

2002: Improve Vetlanda AB (numera IBAG Scandinavia AB)

2001: Elektronik & Återvinning i Vetlanda AB (numera Kuusakoski AB) 

Sidan uppdaterades 2017-05-10

Våra samarbetspartners