Hem

Nu är det dags att ansöka till Skuggstyrelsen 2023-2024

Info för 2023-2024
Innovationscenter och Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne startar
hösten 2023 den femte omgången av vårt skuggstyrelseprogram som hjälper dig och ditt företag att nå nästa nivå. Har ditt företag utvecklingspotential men du önskar specialkompetens inom ett visst område eller vill ha strategiskt hjälp med ditt företags utveckling? Då kan du få hjälp av en skuggstyrelse. En skuggstyrelse består av lokala personer med värdefull affärserfarenhet och kompetens som matchas till dina behov och de finns till ditt förfogande när du behöver stöttning, råd eller kompletterande kompetenser. Att skuggas av Skuggstyrelsen är precis som det låter: den är bara din skugga, den tar inte ifrån dig bestämmanderätten över ditt företag. Den kompletterar dina kunskaper, ger dig kloka råd och åsikter. Men det är du som fattar besluten och väljer vad du vill ta till dig för att utvecklas i den riktning du önskar.

Du kan ansöka att vara en del av det kostnadsfria programmet under
hösten 2023 och våren 2024 om du uppfyller följande kriterier:
– Vill utveckla ditt företag
– Har frågeställningar som är aktuella nu eller framöver
– Är beredd att dela med dig
– Är beredd att avsätta tid för detta

Är du en av våra nya ledamöter?

Till hösten 2023 startar vi upp denfjärde omgången av vårt framgångsrika
skuggstyrelseprogram och nu söker vi än fler erfarna ledamöter till Skuggstyrelseprogrammet som i korthet innebär att lokala personer med erfarenhet och värdefull kompetens matchas med lokala företagare och hjälper dem framåt på sin företagsresa. Som ledamot i Skuggstyrelsen hjälper du innovativa företagare att utveckla sina företag genom att stötta, agera bollplank, ge råd och bidra med din expertis. Du, tillsammans med några andra ledamöter, matchas med lokala företagare som behöver just dina/era specialkunskaper för att nå nästa företagsnivå. Vi vet att det finns en stor resurs av kompetens på landsbygden som kan boosta affärsnyttan här och nu för lokala företag. Det kostar inget för företagare att delta och ledamöterna arvoderas inte heller. Syftet är att skapa nya samverkansstrukturer även på landsbygden. Tillsammans bygger vi ett nytt nätverk!

För ledamöter startar programmet i början av september med ett nätverkande uppstartsmöte. Vi går igenom uppdraget och upplägget med ett gemensamt samtal om rollen som ledamot i just detta program. Vi pratar scenarier och dilemma och vi bygger nätverk mellan er ledamöter. Nästa
steg är ett gemensamt möte i mitten av september då ledamöter och företagare träffas för speed-dating för matchning. I det löpande styrelsearbetet efter uppstart är vår rekommendation ett möte per månad med gemensamt satt agenda. Under programmets gång kommer vi även att anordna nätverksträffar. Programmet avslutas i april/maj 2024.

Vill du vara med i en Skuggstyrelse eller har du några frågor?
Kontakta oss på: helena.kurki@sjobo.se eller
ann-sofie.larsson@nyforetagarcentrum.se

Film från kickoff 2022
Film från uppstart 2023

Artiklar om Skuggstyrelsen:

Summering 2022

Deltagande företag 2022 – intervju med Hallamölla Gård

Artikel Ystads Allehanda 18 september 2022

Vad du får med en skuggstyrelse

https://www.ystadsallehanda.se/ystad/skuggstyrelsen-hjalper-foretagarna-att-vaxa-dd2bbc93/

Sidan uppdaterades 2023-07-03

Nationella samarbetspartners