Hem

Rådgivare

Rådgivare: Ingemar Gustafsson

Vi har under hela vår verksamma tid framhållit det lokala perspektivet och det lokala engagemanget. Det har varit angeläget, att  vår rådgivare har “Hjosand i skorna”.

Vår rådgivare har varit företagare själv, med erfarenhet av vad det innebär att börja från början. Genom NyföretagarCentrums nätverk här på hemorten, kan vi guida dig till näringslivskontakter, som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Du når lätt Ingemar på hans mobiltelefon: 072-510 60 11 Email fungerar också: hjo@nyforetagarcentrum.se .

Till rådgivarens förfogande står även alla de samarbetspartners och experter som stöder vår verksamhet!

Sidan uppdaterades 2019-09-06

Våra samarbetspartners