Hem

Huvudprinciper

Alla NyföretagarCentrum (cirka 90 stycken) runtom i landet arbetar efter samma huvudprinciper. Detta för att säkerställa kvaliteten i rådgivningen och att alla arbetar mot samma mål – flera livskraftiga företag i Sverige.

1.) Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare.

2.) Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande.

3.) Rådgivningen skall vara kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.

4.) NyföretagarCentrum skall verka genom ett lokalt nätverk av rådgivare inom sitt näringsgeografiska område.

5.) Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska insatser.

6.) NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter.

7.) NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv.

8.) Finns risk för att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sveriges styrelse och NyföretagarCentrums styrelse.

Sidan uppdaterades 2019-09-06