Hem

Styrelse och årsmöten

NyföretagarCentrum Hässleholm är en stiftelse. Stiftelsen är till större delen finansierad av privata företag men till viss del även av offentliga medel. Stiftelsens styrelse är de som beslutar om inriktning och verksamhet och tillsätter en verksamhetsledare som ansvarar för den dagliga driften.

På denna sida publiceras dokument inför varje årsmöte. Styrelsen måste följa stiftelsen stadgar. Gällande stadgar NFC Hässleholm

Styrelse för verksamhetsåret 2023

Ordförande: Björn Paulson EM Möbler

Vice ordförande: Johannes Thornberg T Consulting AB

Övriga ledamöter:

  • Ola Svensson, Sparbanken
  • Katja Söderberg, Frysboxen AB
  • Jessica Selin, Länsförsäkringar Kristianstad-Göinge
  • Jonas Troedsson, Text & Reklam AB
  • Lena Wallentheim, Hässleholms kommun
  • Erika Nilsson Vittsjö GIK

Valberedning 2023:

  • Stefan Larsson, Tillväxtavdelningen Hässleholms kommun

Sidan uppdaterades 2023-09-05

Våra samarbetspartner