Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det både för orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2017-2019 hjälpte vi 342 företag att starta i Kronoberg.
  • Dessa skapar varje år över 300 nya jobb (indirekta jobb ej medräknande).
  • Företagen bidrar varje år med drygt 16,5 miljoner kr i skatteintäkter till kommunen (samhällets besparing för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning är inte medräknat).
  • 1/3 av alla bolag som startas finns inte kvar efter tre år. Av de som fått rådgivning hos oss är 4 av 5 kvar efter tre år, och de är i genomsnitt 12% mer lönsamma.
  • Hälften av våra besökare är kvinnor.
  • Var tredje besökare är född utomlands.

Källa: Samhällsekonomisk rapport, IUC 2019

Många partners har särskilda erbjudanden till dig som startar! Se hela listan här >>

Nyttan med verksamheten i form av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och är för våra samarbetspartner en medveten satsning för ett hållbart samhälle.

Våra partner i Kronoberg:

                                                                                   


     

Sidan uppdaterades 2020-02-13

Våra samarbetspartners