Hem

Våra partners gör det möjligt!

NyföretagarCentrum finansieras av privata företag samt av kommunerna. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever och skapar nya jobb och intäkter till samhället.

Att vara partner till NyföretagarCentrum är ett tydligt, mätbart och konkret sätt att bidra till utvecklingen av vårt samhälle:

  • Under 2016-2018 hjälpte vi 290 nya företag att starta i Växjö, Alvesta och Uppvidinge med omnejd.
  • Dessa skapar ca 260 nya jobb i Kronoberg – varje år! (direkta anställningar, indirekta jobb ej medräknande)
  • Det innebär ca 5 miljoner kr/år i ökad intäkt för kommunerna i Kronoberg i form av skatt, moms, arbetsgivaravgift och konsumtion. Besparing för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning är ej medräknat.
  • Av de som varit hos oss är 82 % kvar efter tre år, och är i genomsnitt 12 % mer lönsamma än andra företag.
  • Ungefär hälften av våra besökare är kvinnor och en tredjedel är födda i något annat land än Sverige.

Källa: Samhällsekonomisk rapport, IUC 2019

Nyttan i form av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra partners är det en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Våra partners är:

                                                                                                       

Sidan uppdaterades 2019-07-01

Våra partners