Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det både för orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2019 har vi hjälpt 132 företag att starta i Kronoberg.
  • Dessa skapar på tre års sikt drygt 350 nya jobb.
  • Varje år bidrar företagen med över 6,4 miljoner kr i samhällsintäkter.
  • Utan rådgivning går 1/3 av alla bolag i konkurs. Av de som varit hos oss överlever 4 av 5 efter tre år, och är i genomsnitt 12% mer lönsamma än andra.
  • Hälften av våra besökare är kvinnor och var tredje är född i ett annat land än Sverige.

Samhällsnyttan i termer av tillväxt, jämlikhet och integration är stor och för våra samarbetspartner är det ett mätbart bidrag till ett hållbart samhälle. Vill du läsa mer om varför man blir partner? Broschyr partner 2020

Källa: Samhällsekonomisk rapport, IUC 2019


Sidan uppdaterades 2020-11-23