Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det för både orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2016-2018 har vi hjälpt 290 företag att starta i Växjö, Alvesta och Uppvidinge med omnejd.
  • Dessa skapar varje år ca 260 ny jobb i Kronoberg (indirekta jobb ej medräknande).
  • Företagen bidrar varje år med nästan 5 miljoner kr i skatteintäkter till kommunen (samhällets besparing för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning är inte medräknat).
  • Utan rådgivning överlever bara 68% av alla nya företag. Av de som varit hos oss överlever 82 % efter tre år, och är i genomsnitt 12 % mer lönsamma.
  • Hälften av våra besökare är kvinnor och en tredjedel är födda i något annat land än Sverige.

Nyttan med verksamheten i form av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra samarbetspartner är det också  en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Våra partner är:

                                                                                                       

Sidan uppdaterades 2019-03-21

Våra partners