Hem

Våra partner gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra partner vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det för både orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2016-2018 hjälpte vi 276 företag att starta i Växjö, Alvesta och Uppvidinge.
  • Under kommande tre år kommer dessa att skapa ungefär 600 nya jobb i Kronoberg (indirekta jobb ej medräknande) och bidra med drygt 11 miljoner kr i skatteintäkter på kommunal nivå (besparing för försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning är inte medräknat).
  • Av de som varit hos oss överlever 82 % efter tre år, och är i genomsnitt 12 % mer lönsamma än andra nya företag.
  • Hälften av våra besökare är kvinnor och en tredjedel kommer från något annat land än Sverige.

Nyttan med verksamheten i termer av samhällsvärde, tillväxt, jämlikhet och integration är som du förstår mycket stor och för många av våra samarbetspartner är det också  en medveten satsning i deras CSR-arbete för ett hållbart samhälle.

Därför är vi stolta över våra partner:

                                                                                                        

Sidan uppdaterades 2019-01-04

Våra partners