Hem

Våra Partners gör det möjligt!

NyföretagarCentrums verksamhet finansieras av privata företag samt av kommunen. Det är detta nätverk av företag, deras stöd och engagemang som gör att vi kan ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare – så att fler företag överlever, växer och blir lönsamma!

Våra Partners vet att jobb skapas av företag och att ju fler företag som mår bra på en ort, desto bättre går det både för orten och det egna företaget – eftersom det finns större köpkraft och att fler människor gör nyttiga saker.

  • Under 2020 har vi hjälpt 146 företag att starta i Kronoberg.
  • Dessa skapar på tre års sikt nästan 400 nya jobb.
  • Varje år bidrar företagen med över 7 miljoner kr i samhällsintäkter.
  • Utan rådgivning går 1/3 av alla bolag i konkurs. Av de som varit hos oss överlever 4 av 5 efter tre år, och är i genomsnitt 12% mer lönsamma än andra.
  • Nästan hälften av våra besökare är kvinnor och drygt var tredje besökare är född i ett annat land än Sverige.

Samhällsnyttan i termer av tillväxt, jämlikhet och integration är stor och för våra samarbetspartner är det ett mätbart bidrag till ett hållbart samhälle. Läs mer om varför man blir Partner här: Bli vår samarbetspartner NFC 2021

Källa: Samhällsekonomisk rapport, IUC 2019


Sidan uppdaterades 2021-06-05