Hem

DAGS ATT SÖKA TILL MENTORPROGRAMMET

MENTOR EGET FÖRETAG 22/23

Äntligen startar vi ny omgång av vårt mycket efterfrågade och uppskattade mentorprogram hos oss på NyföretagarCentrum Göteborgsregionen, med start i oktober 2022.

Programmet innebär att du som nyföretagare kostnadsfritt under ett års tid får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång i företaget komma snabbare!

Mentorprogrammet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning. För att ingå i programmet måste du ha en bärkraftig affärsidé med potential att bli ett livskraftigt och lönsamt företag. Själva mentorprogrammet är nationellt och drivs i samarbete med Tillväxtverket.

Mentorerna är utvalda ur näringslivet i Göteborg och har oftast lång erfarenhet av företagande och affärsutveckling. Under mentoråret kommer vi att ha ett antal nätverksträffar där vi minglar, knyter nya kontakter, har inspirationsföreläsningar och deltar på andra aktiviteter.

Antalet platser i mentorprogrammet är tyvärr begränsat.

För intresseanmälan till vårt mentorprogram med start i oktober, kontakta mentorhandledarna: kristina.ford@nyforetagarcentrum.se eller asa.bengtsson@nyforetagarcentrum.sedock senast 20 juni 2022.

För mer information läs gärna på http://www.mentoregetforetag.se

Har du redan haft ditt företag igång under ett eller flera år ska du vända dig till ALMI i första hand.

 

Sidan uppdaterades 2022-05-10

Våra samarbetspartners