Hem

Välkommen till NyföretagarCentrum i Eslöv!

NyföretagarCentrum i Eslöv ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Vi har funnits i Eslöv i snart trettio år

Vår huvuduppgift är att hjälpa till att starta företag och stimulera nyföretagare i Eslövs kommun. Detta gör vi framför allt genom rådgivning. Vi har varit verksamma i Eslöv sedan 1992.

Vi har de lokala kontakter du behöver

Vår styrka är att vi har tillgång till ett stort lokalt rådgivarnätverk bestående av näringsliv, banker, försäkringsbolag, lokala och regionala myndigheter samt andra experter på orten. Verksamheten är finansierad av lokala sponsorer.

Vi hjälper ditt företag att överleva

Att företag startas är viktigt, men allra viktigast är att de överlever. Av de företag som startat via ett NyföretagarCentrum har mindre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Andelen företag som är aktiva efter tre år är hela 82 procent.

Rådgivning var och när det passar dig

Vi erbjuder rådgivningar anpassade efter dig och på den tid och plats som passar dig. Vi kan träffas hos dig, på plats på vårt kontor i Medborgarhuset i Eslöv, digitalt eller om så önskas per telefon.

Rådgivare

NyföretagarCentrums rådgivare är eller har varit företagare själva, med erfarenhet av vad det innebär att börja från början. De har också nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till näringslivskontakter som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv. Eslövs NyföretagarCentrums rådgivare heter Maria Grönquist.

Maria Grönquist
Rådgivare

 

Sidan uppdaterades 2022-09-22