Hem

Information för Adepter

Även under 2023 /2024 genomför vi på uppdrag av Tillväxtverket ännu ett mentorprogram för nyföretagare. Programmet Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för nyföretagare.

Mentorprogrammet är nationellt och kostnadsfritt och vänder sig till dig som gått hos oss på rådgivning och är klar med din affärsplan inklusive budget och nyligen har startat företag. Du har som adept möjlighet att ta del av kunskaper och kontaktnät hos en erfaren person från näringslivet.

Våra mentorer har ofta lång erfarenhet av ledarskap och vana att driva affärsmässiga processer. Genom mentorprogrammet kan du utveckla både dig själv och ditt företag långsiktigt och livskraftigt.

Mentorprogrammet, som pågår under ett år, bygger på att mentor och adept träffas en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i programmets gemensamma nätverksträffar som genomförs sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året. Programmet avslutas med en diplomering.

Mentorparen matchas, med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli adept?

  • Klient som går/har gått på rådgivning hos NyföretagarCentrum Västmanland
  • Har en färdig affärsplan och budget
  • Har nyligen startat eller startar ett företag inom kort
  • Kan definiera affärsmässiga och personliga mål
  • Är i uppstartsfas med sitt företagande
  • Är drivande i relationen med mentorn
  • Har tid och är engagerad

Nästa programstart: oktober 2024.

Sidan uppdaterades 2023-10-04

Våra samarbetspartners