Hem

Information för Mentorer

Även under 2023 /2024 genomför vi på uppdrag av Tillväxtverket ännu ett mentorprogram för nyföretagare. Programmet Detta är ett komplement till vår ordinarie rådgivning; ett mentorprogram för nyföretagare.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas en gång per månad i två timmar. Mentorerna och adepterna förbinder sig också att delta i programmets gemensamma nätverksträffar sex gånger under året på dagtid. Paren kommer att följas upp kontinuerligt under året.

Vi matchar mentorparen med mixade branscher, ålder, kön och personer med olika etnisk bakgrund.

Vem kan bli mentor?

  • En person med erfarenhet från näringslivet,
  • som har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare,
  • med möjlighet att på ideell basis avsätta den tid som krävs, och
  • som är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

  • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta för individen och för samhället
  • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
  • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
  • Fler och bättre affärer i det egna företaget
  • Kanske bidra till ”Årets nyföretagare”
  • Kanske bli utnämnd till ”Årets mentor”

Har du intresse att bli mentor? Kontakta gärna verksamhetsledaren.
Nästa programstart höst 2024.

Sidan uppdaterades 2024-04-11

Våra samarbetspartners