Hem

NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum Sölvesborg är kopplade till NyföretagarCentrum Sverige, som är moderorganisation för alla NyföretagarCentrum (ett 90-tal) över hela landet och som tillsammans täcker närmare 200 kommuner med rådgivningen. NyföretagarCentrum arbetar sedan 1985 för ökat entreprenörskap och fler livskraftiga företag i Sverige. Sedan starten har fler än 140 000 företag startats av personer som gått till NyföretagarCentrum för rådgivning.

NyföretagarCentrum Sverige startar nya NyföretagarCentrum och bistår befintliga med stöd i form av IT-system, rådgivningsverktyg, trycksaker, kampanjer, mässor, etc. NyföretagarCentrum Sverige svarar också för vidareutbildning av rådgivare och kvalitetssäkrar verksamheten genom certifiering av enskilda NyföretagarCentrum och diplomering av rådgivare, vilket garanterar att de har kunskaper inom flera områden som rör företagande.

Sidan uppdaterades 2019-09-17

Våra samarbetspartners