Hem

Intresserad av att bli partner?

NyföretagarCentrum Västra Värmland vill gärna ha fler samarbetspartner! Vi välkomnar alla företag, organisationer och andra i Arvika, Eda och Årjängs kommun, som vill främja ökat entreprenörskap och nyföretagande i kommunen samt stödja tillkomsten av nya, livskraftiga företag.

Vi finansierar i huvudsak vår verksamhet med hjälp av lokalt näringsliv men också med kommunalt stöd och ideellt arbete.

Partnerskap på fyra nivåer

Vi erbjuder partnerskap för företag och organisationer på fyra nivåer: platina, guld, silver och brons.

Partnerskapsavgiften varierar med företagsstorlek, eftersom vi vill göra det möjligt även för mindre företag att bli samarbetspartner. Därför har vi differentierat avgiften för guld-, silver- och bronspartner enligt företagsstorlek mätt i antal årsanställda:
• 1–3 anställda
• 4–49 anställda
• 50 anställda eller fler

Våra samarbetspartner finns exponerade på olika ställen på denna webbplats, bland annat under fliken Samarbetspartner.

Kontakta oss för partnerskap

Intresserad av att bli samarbetspartner? Kontakta NyföretagarCentrum Västra Värmlandss ordförande, Christer Thåg, Westra Wermlands Sparbank, telefon 0570-848 56, e-post christer.thag@wwsparbank.se så resonerar vi vidare!

Det går också bra att kontakta vår verksamhetsledare och rådgivare för mer information kring hur partnerskap fungerar.

Sidan uppdaterades 2023-01-03

Våra lokala samarbetspartner