Hem

Samarbetspartner vi är stolta över

NyföretagarCentrum Arvika Edas verksamhet finansieras av lokala företag och organisationer samt av kommunen. Våra samarbetspartner är guldpartner, silverpartner och bronspartner.

Guldpartner

Westra Wermlands Sparbank*
Besöksdress Västra Torggatan 1 A, 671 31 Arvika
Telefon 0570-848 00
E-post wws@wwsparbank.se
Facebook wwsparbank

Brunskogs Försäkringsbolag
Besöksdress Västra Torggatan 1 A, 671 31 Arvika
Telefon 0570-509 09
E-post kontakt@brunskogs.se
Facebook Brunskogs

Silverpartner

Nordea bank*
Besöksdress Torgatan 7, 671 31 Arvika
Telefon 077-122 44 88
E-post saknar lokal e-post

Arvika Redovisningsbyrå*
Besöksdress Styckåsgatan 10-12, 671 32 Arvika
Telefon 0570-388 50
E-post info@arvikaredovisning.se
Facebook Arvika Redovisning

Bronspartner

Handelsbanken*
Besöksdress Storgatan 30, 671 26 Arvika
Telefon 0570-849 70
E-post arvika@handelsbanken.se
Facebook handelsbanken.arvika

Kommunala samarbetspartner

Arvika kommun*
Besöksadress Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika
Telefon 0570-816 00
E-post arvika.kommun@arvika.se
Facebook arvikakommun
Näringslivsavdelningen på Facebook Business Arvika

Eda kommun
Besöksadress Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika
Telefon 0571-281 00
E-post kommun@eda.se
Facebook eda kommun

*Grundarorganisation av NyföretagarCentrum Arvika

Organisationspartner

Lokala och regionala organisationer som vi har ett nära samarbete med och gärna kopplar ihop våra nyföretagare med utifrån behov:

Företagarna Arvika
Arvika Innovation Park
Arvika Näringslivscentrum
FIA – Företagarkvinnor i Arvika
Handelskammaren Arvika
Handelskammaren Värmland
PIA – Privatinvesterare i Arvika
Eda näringslivsförening
Compare
ALMI Värmland
NIFA
Coompanion
Paper Province
IUC Stål & Verkstad
Visit Värmland
Scaaler IoT Labs
Karlstad Innovation Park

Sidan uppdaterades 2020-07-11

Våra lokala samarbetspartner