Hem

Mentorprogram

Programstart vår 2023:

  • 6 och 13 februari

Mentorprogrammet vänder sig till dig som är nystartad eller funderar på att starta.

•••

I mentorprogrammet får du tillgång till en mentor och ingå i en grupp med ytterligare 5 -7 par. Programmet startar med två kvällsträffar då vi pratar om dina förväntningar och din affärsidé, därefter matchas du med en mentor och programmet fortsätter under ett år. Möten i gruppen varvas med tillfällen när du träffar din egen mentor.

Start: 6 och 13 februari
Processledare: Birgit Båvner
Mer information: birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se
Kostnad: kostnadsfritt

Lokal: Näringslivets Hus – röda huset vid torget med ingång från gården, Västra Storgatan 40, Nyköping

Här kan du ladda ner ansökningsformulär
Anso_kan_Mentorprogram

En mentor:
  • är en förebild som förmedlar kunskap och värderingar
  • är ett bollplank för både personlig och professionell utveckling
  • bjuder på sin erfarenhet och på sitt kontaktnät
  • har intresse, engagemang och tid
  • samtalar under sekretess
  • tar inget juridiskt ansvar

Det hänger mycket på dig vad du får ut av mentoråret. Det är bra att förbereda sig väl genom att arbeta fram frågeställningar och ta reda på vad du tror att ditt företag behöver hjälp med för att nå dina företagarmål.

Välkommen med din anmälan!

Här får du veta mer om Mentorprogrammet


Årets mentor nya företag 2019 i Sverige

NyföretagarCentrum Sverige har utsett Bo Selerud till Årets Mentor Nya Företag 2019! Vi gratulerar Bo och hans adept Conny Karlsson (längre ner kan ni läsa om Conny).

Juryns motivering till utmärkelsen av Bo Selerud:

”Genom ett aldrig sinande stöd och engagemang, att generöst dela med sig av sina omfattande erfarenheter, kunskaper och nätverk nationellt och internationellt, har adepten utvecklat kunskaper och kompetenser som företagare likväl som att innovationen och företaget utvecklats och skärpts.

Med hjälp av utvecklande och utmanande frågor samt ett stort hjärta är Conny och Livable Orb redo för internationell expansion.”

Conny Karlsson, Livable Orb:

”I Bo Seleruds mentorsskap kan man verkligen känna ett brinnande engagemang, långt utöver vad som förväntas av honom. Han tar sig alltid tid, bistår med sin omfattande kunskap och hjälper en att tänka både större och längre. Han har öppnat upp sitt eget kontaktnät och engagerat de som finns i hans omgivning som kan hjälpa till och komplettera honom själv i fråga om erfarenheter, kunnande och nätverk. Bo har utan tvekan varit en ovärderlig tillgång och stöd för en nybliven entreprenör med stora visioner.”

Om Conny Karlsson och hans företag:

Conny Karlsson, läkaren som sadlat om till entreprenör med intentionen att förändra världen och skapa bättre förutsättningar för miljontals barn runtom i världen. Han har skapat ett företag kring sin innovation, en portabel luftrenare, som är tänkt att arbeta mot både grundproblemet och effekterna av luftföroreningar. Grundproblemet, luftföroreningar, är ett högaktuellt problem. Enligt WHO lever mer än 90% av världens befolkning i områden där luften är så pass dålig att den påverkar hälsan negativt. Störst påverkan har föroreningarna på de minsta barnen som inte är färdigutvecklade ännu. Med hjälp av luftrenaren skapar vi en skyddande atmosfär inuti barnvagnen där vi i de första testerna lyckats rena ca 66% av föroreningarna, men i utvecklingsarbetet är vi snart uppe i 80%. På det sättet kan vi förhindra de negativa effekterna som luftföroreningarna har på barnen och deras hälsa. Genom att utrusta luftrenarna med sensorer för luftkvalitet och koppla upp den via en app till föräldrarnas smartphone kan vi få en mer detaljerad kartläggning än vi har idag av hur luften är där vi lever och rör oss. Därigenom kan vi även arbeta mot grundproblemet och var insatser kan sättas in för att skapa en bättre miljö för oss alla.


Mentorprogrammet – så här bra kan det bli!

Gustav som driver ett projekt att bygga ny luftrenare för den Kinesiska marknaden, har under året deltagit i det mentorprogram som NyföretagarCentrum och ALMI erbjuder. Hans mentor har varit Bo Selerud, en med facit i hand mycket lyckad matchning av adept-mentor.

Som nyutbildad civilingenjör i maskinteknik fick Gustav anställning på ett svenskt företag där han arbetade med värmeväxling och vindkraft. Ganska snart blev han arbetsplacerad i Kina, i närheten av Shanghai, som applikationsingenjör för kyllösningar. I flera delar av Kina är luftföroreningar ett utbrett problem. Under de 3 år Gustav var baserad i Shanghai såg han det oerhörda behovet av luftrening på nära håll.

Nästan alla har en luftrenare hemma.”

I augusti 2014 hade Gustav förflyttats till Austin, Texas, USA, han arbetade fortfarande för samma svenska företag som tidigare. Även nu var hans arbete riktat mot den kinesiska marknaden.

”Jag hade hela tiden en fot kvar i Asien.”

Det luftreningsbehov han observerat i Shanghai födde idéer hos Gustav och i juni 2015 började han på allvar att arbeta med en egen innovation i Start up-form. Detta gjorde han på sin fritid – fortfarande anställd och baserad i Austin, Texas. Samtidigt började han sondera terrängen runt det företagsstöd som är möjligt att få vid innovationsutveckling och i november 2015 sa Gustav upp sig för att satsa helhjärtat på det egna projektet.

I januari 2016 hade han byggt en första förprototyp där han testade sina designidéer på en fokusgrupp av bekanta bosatta i Kina. Vid det här laget hade Gustav byggt upp ett team runt sig som hjälper till att genomföra idéerna och innovationerna.

Det är tydligt att Gustav tidigt har en klar och realistisk bild av hur han ska få sin design från tanke till verklighet genom företagande. Han har tidigt utvecklat en väldefinierad tidsplan och budget och strukturerade in projektet i tre faser vilka han planerade möjliga finansieringsalternativ till.

I februari 2016 flyttar Gustav tillbaka till Sverige och har då redan registrerat ett svenskt AB.

”Målsättningen var att bygga ett svenskt varumärke men designen var hela tiden tänkt att passaden kinesiska marknaden.”

Väl hemma i Sverige tog han direkt kontakt med ALMI och NyföretagarCentrum, här får han reda på om mentorprogrammet. De önskemål Gustav hade inför matchning med mentor var en affärsmässigt kompetent person med inriktning och erfarenhet från Asien.  

Bo Selerud tilldelades som mentor och Gustav beskriver Bo som väldigt engagerad och kunnig. I en början, när det gällde finansieringsbiten, kom Bo med många tips och idéer som blev till stor hjälp för produktionen av prototyper.

Den plan som Gustav hade – att bygga ett svenskt varumärke – tog en annan riktning än han tänkt sig. På plats i Kina igen med sina produktprototyper blev han kontaktad av ett större kinesiskt företag som vill köpa innovationen. En lång process följde där Gustav, med hjälp av Bosses erfarenhet och bollande av idéer och taktik, tänkte över att sälja eller ej.

”Bosse har varit oerhört hjälpsam i beslutsprocessen med idéer och taktik.”

I mars 2017 stod beslutet klart att sälja företagets inkrom till det kinesiska företaget och att ta en anställning på plats i Kina som produktutvecklare.

GUSTAVS RÅD TILL ANDRA ENTREPRENÖRER:

”Var inte rädd att prata om din idé med andra. Jag har märkt att ju mer öppen man är desto mer får man tillbaka. I början var jag nog rädd att någon skulle ta min idé om jag berättade. Nu vet jag att det är bättre att prata, man blir taggad av andras intresse.”

BO SELERUDS ORD:

”Gustav har ett fantastiskt driv och engagemang. Han har utvecklat en produkt från grunden på ett sätt som imponerar och med en träffsäker design. Hans gedigna förståelse för den kinesiska marknaden – som han klarat att erövra på egen hand med hjälp av sitt nätverk – kan man bara bli imponerad av. Denna resa kan få göra!”


Intervju med Lena Gawell, Rocklösa gård som genomfört mentorprogrammet under 2016-2017

Lena Gawell driver Rocklösa gård och har deltagit i NyföretagarCentrums Mentorprogram. Lenas mentor under året har varit Tell Mellander, Scandic Stora Hotellet Nyköping.

Vi har ställt några frågor till Lena om mentorprogrammet.

Du har genomfört NFCs mentorprogram, hade du förväntningar och målsättningar innan start?

– Min förhoppning var att få lite ny glöd, en mentor som kunde tillföra ett stort företagstänk på det lilla företaget och dela med sig av det samt att få ett bollplank. Jag visste också att min effektivitet skulle öka eftersom det är lite pinsamt att träffas och om man inte har jobbat något med uppslag och frågor från gången innan.

Stämde dina förväntningar överens med utvecklingen under året som programmet pågått?

– Det blev så otroligt mycket bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig.

Hade du kunnat förbereda dig på annat sätt än du gjorde? För att få ut ännu mer av programmet?

– Tror inte det. Det svåra är att sätta ord på sitt behov innan och vad som egentligen är viktigast för mitt företags utveckling. För mig kunde inte matchningen varit bättre.

Hur har din och din mentors arbetsprocess sett ut?

– Vi har träffats ca 1 gång/månad. Ibland lite tätare och någon gång per telefon då vi inte kunnat få till det på annat sätt. Jag har alltid förberett mig noga med mina frågeställningar, ekonomiska rapporter, feedback på tidigare diskussioner med mera inför varje träff. Dessa har legat till grund för våra samtal. Jag har fått hjälp att sortera var jag ska lägga min kraft, vilka åtgärder och kostnader som varit klokast att vidta för att öka intäkterna. Jag har fått ta del av mentorns erfarenheter, hjälp med skrivningar och i samtalen har min mentorn gett mig nya idéer (guldkorn) för att utveckla och skruva till min verksamhet.

Var det något du hade velat veta innan start för att förbereda dig bättre? Något som processledare och ansvariga hade kunnat gjort annorlunda?

– Nej. Birgit ansträngde sig verkligen och la ner hela sin själ för att jag skulle få rätt mentor. Det blev tredje gången gillt, då den första vid kontakt insåg att den inte hade tid och den andra tyckte inte att den kunde tillföra tillräckligt mycket till mig.

Har du några råd till andra egenföretagare som står inför att delta?

– Det här var det bästa jag gjort på länge. Jag har fortfarande svårt att förstå att man genom en mentor kan komma så mycket längre i sitt företagande och se så mycket positiv utveckling på så kort tid. Jag har drivit företag på heltid sedan 1997.

Tell Mellander

Tell Mellander Foto: Torbjörn Dahlström

Lena Gawell

Lena Gawell

Mer information om Rocklösa gård  och om Scandic Stora Hotellet


NyföretagarCentrum deltar i det nationella programmet Mentor Eget Företag, ett program som drivs av vår moderorganisation Nyföretagarcentrum Sverige. Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år. På så sätt får man en bättre företagsstart och möjlighet till lönsamhet och framgång.

Har du redan haft ditt företag igång under ett eller flera år ska du vända dig till ALMI i första hand.

Läs mer om Mentor Eget Företag på www.mentoregetforetag.se


Sidan uppdaterades 2023-01-09