Hem

Intervju med Lena Gawell, Rocklösa gård som genomfört mentorprogrammet under 2016-2017

Lena Gawell driver Rocklösa gård och har deltagit i NyföretagarCentrums Mentorprogram. Lenas mentor under året har varit Tell Mellander, Scandic Stora Hotellet Nyköping.

Vi har ställt några frågor till Lena om mentorprogrammet.

Du har genomfört NFCs mentorprogram, hade du förväntningar och målsättningar innan start?

– Min förhoppning var att få lite ny glöd, en mentor som kunde tillföra ett stort företagstänk på det lilla företaget och dela med sig av det samt att få ett bollplank. Jag visste också att min effektivitet skulle öka eftersom det är lite pinsamt att träffas och om man inte har jobbat något med uppslag och frågor från gången innan.

Stämde dina förväntningar överens med utvecklingen under året som programmet pågått?

– Det blev så otroligt mycket bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig.

Hade du kunnat förbereda dig på annat sätt än du gjorde? För att få ut ännu mer av programmet?

– Tror inte det. Det svåra är att sätta ord på sitt behov innan och vad som egentligen är viktigast för mitt företags utveckling. För mig kunde inte matchningen varit bättre.

Hur har din och din mentors arbetsprocess sett ut?

– Vi har träffats ca 1 gång/månad. Ibland lite tätare och någon gång per telefon då vi inte kunnat få till det på annat sätt. Jag har alltid förberett mig noga med mina frågeställningar, ekonomiska rapporter, feedback på tidigare diskussioner med mera inför varje träff. Dessa har legat till grund för våra samtal. Jag har fått hjälp att sortera var jag ska lägga min kraft, vilka åtgärder och kostnader som varit klokast att vidta för att öka intäkterna. Jag har fått ta del av mentorns erfarenheter, hjälp med skrivningar och i samtalen har min mentorn gett mig nya idéer (guldkorn) för att utveckla och skruva till min verksamhet.

Var det något du hade velat veta innan start för att förbereda dig bättre? Något som processledare och ansvariga hade kunnat gjort annorlunda?

– Nej. Birgit ansträngde sig verkligen och la ner hela sin själ för att jag skulle få rätt mentor. Det blev tredje gången gillt, då den första vid kontakt insåg att den inte hade tid och den andra tyckte inte att den kunde tillföra tillräckligt mycket till mig.

Har du några råd till andra egenföretagare som står inför att delta?

– Det här var det bästa jag gjort på länge. Jag har fortfarande svårt att förstå att man genom en mentor kan komma så mycket längre i sitt företagande och se så mycket positiv utveckling på så kort tid. Jag har drivit företag på heltid sedan 1997.

Tell Mellander
Tell Mellander Foto: Torbjörn Dahlström
Lena Gawell
Lena Gawell

Mer information om Rocklösa gård  och om Scandic Stora Hotellet


NyföretagarCentrum deltar i det nationella programmet Mentor Eget Företag, ett program som drivs av vår moderorganisation Nyföretagarcentrum Sverige. Programmet innebär att en nyföretagare kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och sitt nätverk på ideell basis under ett år. På så sätt får man en bättre företagsstart och möjlighet till lönsamhet och framgång.

Har du redan haft ditt företag igång under ett eller flera år ska du vända dig till ALMI i första hand.

Läs mer om Mentor Eget Företag på www.mentoregetforetag.se

Sidan uppdaterades 2023-02-08