Hem

Finansiering

Olika former av bolagsfinansiering
Det kostar för det mesta enhel del pengar att starta upp ett nytt företag. Allt från visitkort och kuvert till eventuella maskiner och inköp av säljbara produkter. Hur mycket pengar just du behöver för ditt företag beror mycket på inom vilken bransch du ska starta företag. Ska du starta ett konsultbolag där du säljer din egen tid behövs inte så mycket kapital. Har du däremot planer på att starta ett tillverkningsföretag är det troligen helt andra belopp som krävs för att du ska komma igång och kunna skicka din första kundfaktura.

Man kan dela in finansieringen i tre grupper

  • Kundfinansiering – du får en beställning (och kanske förskottsbetalning) från kund att utveckla en viss produkt som kunden efterfrågar.
  • Aktieägarfinansiering– du och din affärspartners satsar egna pengar i ert bolag. Kan också innebära att externa personer tror på er affärsidé och satsar pengar i ert bolag – ungefär som när du köper aktier i ett börsnoterat bolag. Det är du som aktieägare som riskerar att inte få tillbaka pengarna om bolaget ställer inbetalningarna (går i konkurs)
  • Bankfinansiering– du eller ditt företag (beroende på företagsform) lånar pengar av en bank mot en säkerhet (som banken kan sälja om du inte betalar lånet).

Få hjälp med lån och finansiering via ALMI.
NFC samarbetar med ALMI – du hittar mer info om ALMIs utbildningar och tjänster under fliken bredvid. Du får kvalificerad affärsrådgivning hos NFC och ALMI kan hjälpa dig med finansieringen av din affärsidé om du behöver det.

Almi ordnar även finansieringsseminarium för dig som funderar på hur du ska finansiera din affärsidé.

Almi & NFC

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Våra samarbetspartners