Hem

Lagar och avtal

Du som företagare förväntas känna till alla lagar som berör din verksamhet. Lagstiftningen reglerar i de flesta fall vad som gäller vid köp. Problemen vid köp handlar ofta om vad som avtalats mellan parterna och säljarens och köparens prestationer gentemot varandra.

Som företagare ingår du nästan dagligen olika typer av avtal. Det är en av de vanligaste formerna av juridiska handlingar och styr avtalsförhållandet. Företag är skyldiga att följa ingångna avtal. Tänk på att även muntliga avtal är bindande. Det är därför bra att alltid ha skriftliga avtal eller i alla fall bekräfta muntliga avtal skriftligen.

Kontraktsbrotten består ofta av säljarens eller köparens dröjsmål med varan eller betalning. Andra frågeställningar som kan uppstå är om det är fel eller brister på varor och vilka påföljder som i så fall kan komma ifråga. Detta finns reglerat i tre köplagar;

Köplagen
När det gäller försäljning mellan företag är det köplagen som gäller. Dessutom kan köplagen träda i kraft vid affärer med konsumenter om konsumentköplagen inte behandlar just denna fråga eller om konsumentköplagen ger konsumenten ett sämre skydd än köplagen.

Konsumentköplagen
När det kommer till försäljning av varor till konsumenter är det konsumentköplagen som gäller. Tänk på att vid ett muntligt avtal så är det konsumenten som automatiskt har rätt och att du som företagare och näringsidkare vid tvist måste kunna bevisa motsatsen.

Konsumenttjänstlagen
Om du säljer tjänster till konsumenter är det istället konsumenttjänstlagen som gäller. Även här är det viktigt att tänka på att vid muntliga avtal så har konsumenten automatiskt rätten på sin sida och att du vid tvist måste kunna bevisa motsatsen.

Anställnings- och personallagar är applicerbara när du anställer någon på timme, deltid eller projekt och tillsvidareanställning.

Aktiebolagslagen styr allt som har med aktiebolag och göra. Väljer du AB som bolagsform bör du läsa igenom aktiebolagslagen.

Sidan uppdaterades 2020-05-05

Våra samarbetspartners